Tiskové zprávy

Archiv newsletterů

Fakulta elektrotechnická ČVUT na výstavě Future Forces 2022

09-10-2022

Fakulta elektrotechnická ČVUT se dlouhodobě řadí mezi deset nejvýznamnějších výzkumných institucí v České republice. Podle využívané metodiky FEL v posledních letech vytváří stabilně kolem jedné třetiny vědeckého výkonu ČVUT.

Máme dominantní podíl na excelentních výsledcích ČVUT a udáváme trend v mnoha oblastech technického vývoje. Pracovníci fakulty rozvíjejí rozsáhlou vědeckou spolupráci s kolegy z nejlepších světových univerzit i výzkumných ústavů. Pracujeme na výzkumných a inovačních projektech pro naše průmyslové partnery a státní a veřejný sektor, zejména z řad zdravotnických, bezpečnostních a vojenských institucí. Řešíme také řadu mezinárodních a tuzemských grantových projektů základního i aplikovaného výzkumu.

 

Na veletrhu představíme tyto technologie:

Systém autonomního průzkumu

Autonomní systém řízení pro účely průzkumu patří mezi průlomové technologie, jejichž špičkový výzkum probíhá v laboratoři výpočetní robotiky Centra umělé inteligence na katedře počítačů FEL ČVUT. Multi-robotické platformy jsou schopné zcela autonomně, bez zásahu operátora, prozkoumat terén i za ztížených podmínek snížené viditelnosti a lokalizovat objekty zájmu.

 

Multi-robotické platformy pro zdolávání náročných terénů

Čtyřnohý kráčející robot SPOT, šestinohé kráčející roboty Lily a SCARAB II a pásový robot MARV představují robotické platformy schopné autonomně prozkoumávat nepřístupné terény, včetně podzemních prostor či jeskyní bez dostupnosti signálu GPS. Sestava multi-robotických systémů z FEL ČVUT se úspěšně zúčastnila loňského finále soutěže DARPA Subterranean Challenge, neoficiální „olympiády robotů“, organizované americkou vládní agenturou.

 

Virtuální střelnice

Zařízení pro subjektivní měření kvality přenosu hlasu s paralelní psychomotorickou úlohou. Technologie, kterou stejně jako následující uvedené exponáty, vyvíjejí odborníci z katedry měření FEL ČVUT.

 

Laserová střelnice

Střelnice využívá upravené soudobé zbraně AČR a armád NATO pro generování paralelní psychomotorické úlohy při testech srozumitelnosti přenesené řeči podle doporučení ETSI TR 103 503.

 

Simulátor speciálních telekomunikačních sítí s nízkobitovými kodeky

Prezentovaný simulátor (radio)telefonní sítě umožňuje testování prvků reálných sítí pomocí subjektivních i objektivních testů (P.800, P.805, P.863, a jiné). Simulátor podporuje nejmodernější kodéry (EVS, MELPe) a umožňuje účastníkům výstavy demonstrační spojení mezi terminály s proměnnými parametry trasy.

 

Akustický detektor azimutu a elevace příchozí palby

Demonstrátor zařízení pro bojová vozidla. Zařízení umožňuje akusticky určit směr příchozího výstřelu a identifikovat ráži zbraně, ze které bylo vystřeleno. Identifikační algoritmy využívají prvky AI a dosahují přesnosti identifikace přes 88 % pro běžné soudobé zbraně. Kombinovaná nejistota měření azimutu a elevace je pod 3 úhlové stupně.

 

Detektor GNSS rušiček

Zařízení pro vyhledávání rušiček systémů GPS, Galileo a obdobných, pro použití v terénu a na kontrolních mobilních stanovištích.

 

Trojosý gradientní magnetometr pro bezpečnostní aplikace

Čidlo magnetického gradientu se světovými šumovými parametry pro bezpečnostní aplikace (detektory kovů, vozidel, ponorek apod.)

 

Detektor nesených IED

Nenápadný sloupkový detektor, plně nahrazující klasické rámové detektory kovů v místech, kde je použití rámu nevhodné/nemožné.

 

 

 

 

Prezentace v rámci sekce Medical Conference

Doc. Miroslav Bureš z katedry počítačů FEL ČVUT bude v rámci Medical Conference prezentovat na téma Senzorové sítě a monitorování životních funkcí ve vojenské medicíně.

Technologie senzorových sítí se stává dobře dostupnou - a má řadu perspektivních aplikací ve vojenské i civilní medicíně. Monitorování životních funkcí vojáků může být užitečné v případech, jako jsou péče o zraněné v boji, následná léčba zraněných vojáků nebo klinické studie. Prezentace seznamuje s konceptem lékařských senzorových sítí; dále ukazuje možné případy využití na třech nedávných experimentálních projektech ve vojenské a civilní medicíně, na kterých spolupracovala Univerzita obrany, České vysoké učení technické v Praze a další partneři.