Tiskové zprávy

Archiv newsletterů

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT na Future Forces 2022

05-10-2022

FBMI sídlí v Kladně a v rámci kladenského regionu si vybudovala pevné postavení. Je respektovaným partnerem zdravotnických zařízení, podniků i orgánů státní správy nejen ve Středočeském kraji.

V co nejvyšší možné míře se snažíme zapojovat do národních a mezinárodních projektů. Zvláštní důraz klademe na inženýrský a odborně zdravotnický přístup ve spolupráci s aplikační sférou a přenosem výsledků do praxe. Vědecká práce na fakultě je soustředěna do osmnácti vědeckých týmů. Orientujeme se na projekty spojující oblast techniky, medicíny, zdravotních a sociálních služeb a záchranných složek.

Na veletrhu představíme tyto exponáty:

Inteligentní bezpečnostní dohledový systém pro vojáky a členy IZS: Jedná se o multisenzorový monitorovací systém založený na umělé inteligenci určený ke snížení rizika, ochraně zdraví a bezpečnosti vojáků a členů IZS v reálném čase a pro podporu rozhodování velitele. Systém je použitelný pro hromadnou monitoraci při běžných akcích ale i během CBRN incidentů v obtížně dostupném terénu.

SiReFo-Fire: Zařízení umožňující simulaci silových účinků palné zbraně na střeleckém trenažéru a záznam silových účinků dlouhých ručních palných zbraní během střelby. Dále zařízení umožňuje měření pohybu zbraně a střelce při střelbě a hodnocení posturální stability těla střelce.

Zařízení pro měření psychického a fyzického stavu osob v ICE (isolated, confined, extreme) prostředí: zařízení tvořené kamerovým systémem a nositelným systémem měření fyziologických dat během 24/7, které umožňuje odhadnout emoční stav a stav soustředěnosti členů posádky v ICE prostředích, a průběžně hodnotí zdravotní stav členů posádky.

Systém pro měření postury těla armádních specialistů: Systém složený z kamer a siloměrných plošin umožňující měřit a hodnotit polohu segmentů těla a polohu těžiště těla při zdravotním vyšetření, a tímto měřením umožňuje systém hodnotit zdravotní stav svalově-kosterního systému.

Testování ochranných oděvů proti bodným zbraním: Ukázka (s posterem) systému a SW pro testování ochranných oděvů proti probodnutí. Zařízení umožňuje testování materiálů podle standardů odlišnými silovými účinky a typy hrotů.

 


 

 

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě.

V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a šest dalších součástí (studijní Masarykův ústav vyšších studií, dále Kloknerův ústav, Ústav tělesné výchovy a sportu, Ústav technické a experimentální fyziky, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov a Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky). Na univerzitě studuje přes 19 000 studentů. Absolventi ČVUT jsou vyhledávanými odborníky v mnoha odvětvích, inovativními a mezinárodně úspěšnými vědci, manažery apod.

Více informací na www.cvut.cz

Navštivte expozici ČVUT na Future Forces v hale 4.