Tiskové zprávy

Archiv newsletterů

ATAERO na výstavě Future Forces 2022

12-09-2022

Atkinson Aeronautics & Technology, Inc. (ATAERO) působí v oblasti elektronického boje (EW), výcviku operací v elektromagnetickém spektru (EMSO), kyberbezpečnosti, AV/VR technologií a služeb pro letectví a obranný průmysl, ISR aplikací, simulačních technologií a výcviku MACE (Modern Air Combat Environment). Služby poskytuje bezpečnostním a obranným složkám. V České republice nedávno navázala spolupráci s Vrgineers (AR&VR). K zahraničním klientům patří Saúdské královské letectvo a bezpečnostní složky Finska, Řecka, Itálie a nově také Ukrajiny.

ATAERO naleznete na Future Forces 2022 v USA pavilonu v hale 4.

Více informací naleznete na ataero.com