Nahoru

Tiskové zprávy

Archiv newsletterů

Plk. Jan Mazal: Budoucí bojiště si bez robotizovaných systémů lze jen těžko představit

11-08-2021

Plukovník Jan Mazal,  který je v současné době vedoucím Katedry vojenské robotiky na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany, je absolventem Fakulty řízení vojenských systémů Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově (obor Řízení vojenských systémů). V roce 2003 absolvoval Akademický kurz Vojenského zpravodajství, Fort Huachuca, Arizona, USA. Od roku 2005 je doktorem ve studijním oboru Teorie obrany státu. V minulosti působil v Centre of Excellence (COE) v Římě jako vedoucí odboru pro doktríny vzdělávání a výcvik, dále pak na Univerzitě obrany v Brně jako vedoucí vědecký pracovník Katedry vojenského managementu a taktiky a zástupce vedoucího Katedry taktiky. Specializuje se na problematiku automatizace a robotizace v operačně-taktické doméně, systémy C4ISTAR, vojenskou robotiku a umělou inteligenci a počítačovou podporu rozhodovacích procesů ve vojenství na všech stupních velení. Je autorem a spoluautorem více jak 80 odborných publikací, řešitelem více jak 15 vědeckých projektů, autorem celé řady funkčních vzorků, aplikačního softwaru, je zvaným členem a autorem mnoha přednášek z oblasti vojenské robotiky na mezinárodních workshopech a sympoziích a je také organizátor mezinárodních konferencí zasahující do problematiky autonomních systémů, robotiky, modelování a simulace a podobně (např. MESAS-Modelling and Simulation for Autonomous Systems, MARS - Multi-domain Advanced Robotic Systems). Ve své vojskové praxi zastával velitelské a štábní funkce na praporním stupni. V minulosti působil také v zahraničních misích EUFOR (Bosna a Hercegovina 2006) a ISAF (Afghánistán 2010).

Celý rozhovor je k dispozici na stránkách našeho partnerského online magazínu CZDEFENCE.cz