Nahoru

Koncept

Future Needs – Today’s Business

Future Forces Exhibition je mezinárodní výstava moderních technologií a řešení k zajištění národní a globální bezpečnosti. Výstava je zaměřena na statické i dynamické ukázky, prezentaci současných a budoucích potřeb ozbrojených a bezpečnostních sil, nejnovějších technologií, vývojových a inovačních programů s cílem zapojení všech relevantních subjektů - státní správy, samosprávy, mezinárodních organizací, uživatelů, výrobců a vývojářů.

Výstava a souběžně konané odborné panely vytváří jedinečné prostředí pro sdílení obchodních příležitostí, výměnu informací a získávání kontaktů. Během odborných panelů a živých ukázek se na mezinárodní úrovni pravidelně setkávají civilní a vojenští odborníci, zástupci státní správy, průmyslu, univerzit a vědeckovýzkumných center.

Přečtěte si, co o FFF říkají významní představitelé z oblasti obrany a bezpečnosti.

 

Future Forces Exhibition

Součást FUTURE FORCES FORUM

Výstava Future Forces je součástí mezinárodní platformy pro trendy a technologie v obraně a bezpečnosti FUTURE FORCES FORUM (FFF). FFF představuje zavedenou moderní koncepci akcí a aktivit zaměřených na dlouhodobou podporu zájmů státní správy a samosprávy, domácího průmyslu, výzkumu, vývoje a vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti. Primárním cílem je rozvoj bezpečnostní a obranné spolupráce v rámci NATO, EU, V4 a s dalšími partnerskými zeměmi, vojenskými i civilními orgány.

Projektu FFF se tradičně aktivně účastní čelní představitelé vlády, Parlamentu České republiky, zástupci orgánů státní správy, samosprávy i mezinárodních organizací (především NATO a EU), vědeckovýzkumných center, univerzit a průmyslu. Tematické zaměření akcí FFF vždy koresponduje s aktuálními obranně-bezpečnostními potřebami a trendy v bezpečnostním a operačním prostředí nejen ve vojenské, ale i civilní rovině. Do přípravy odborného programu jsou zapojeni experti z ozbrojených a bezpečnostních složek z domova i ze zahraničí. Složení programu a řečníci jsou na velmi vysoké odborné úrovni i v mezinárodním měřítku.

Hlavní program FFF, který měl proběhnout v říjnu 2020, se z důvodu epidemiologických opatření uskuteční v náhradním termínu, a to v týdnu od 26. do 30. dubna 2021. Akce určené pro odbornou veřejnost proběhnou od středy 28. do pátku 30. dubna na výstavišti PVA EXPO PRAHA a zahrnují mezinárodní výstavu, konference, workshopy, kulaté stoly, bilaterální jednání, či vnitřní a venkovní dynamické ukázky.

V rámci FFF také jako obvykle proběhnou oficiální zasedání odborných pracovních skupin z NATO a EU, jejichž členové se aktivně zapojují do programu - NATO Army Armaments Group (NAAG) Land Capability Group Dismounted Soldier Systems (LCG DSS), NAAG Joint Non Lethal Weapons Capabilities, NAAG Joint CBRN Defence – Capability Development Group (JCBRND–CDG), a NATO COMEDS CBRN Medical working group. Tyto skupiny sdružují přes 400 odborníků na dané oblasti z členských a partnerských zemí NATO.